Dietetyka

Terapia dietetyczna obejmuje indywidualny:

– dobór pokarmów w zależności od zdiagnozowanego schorzenia;

– określenie pokarmów szkodliwych;

– pożywienie właściwe dla danej pory roku;

– prawidłowy sposób przygotowania posiłków w zależności od problemów zdrowotnych;

– harmonogram spożywania posiłków.

Szczegółowe zalecenia terapeuta określi na podstawie badania oraz  wywiadu przeprowadzonego podczas wizyty.