Koncepcja Dietetyki

Zaczynając temat dietetyki, myślę że ważne jest znaczenie tego słowa, wywodzącego się z greckiego diaita” czyli troska o życie albo sztuka życia, co wskazuje na kompleksowe znaczenie diety jako czynnika wspierającego życie.

Koncepcja dietetyki, lub działania pożywienia na zdrowie naszego organizmu, rozwinęła się w starożytnych Chinach i liczy 3 tyś lat. Pierwsze zapisy odnotowane są na III wiek przed Chrystusem i wskazywały, iż istniała niewielka różnica w stosowaniu pożywienia i leków. Zalecenia odnoszące się do jedzenia były często podobne do tych , które dotyczyły lekarstw.

Słynny czternastowieczny terapeuta opisując rolę dietetyki chińskiej napisał: „ Terapeuci najpierw muszą znaleźć przyczynę choroby i stwierdzić, jaki rodzaj dysharmonii ją wywołuje. Właściwa dieta jest pierwszym i głównym sposobem, w jaki można zrównoważyć tę dysharmonię. Leki należy zastosować dopiero wtedy, kiedy zalecenia dietetyczne nie przynoszą rezultatów.”

Chińska terapia dietetyczna skupia się na jakościowym oddziaływaniu pożywienia na ciało. Produkty spożywcze są środkami terapeutycznymi o łagodnym działaniu, które pomagają ciału pozostać w stanie równowagi, albo powrócić do równowagi.

Klasyfikacja pożywienia w owej koncepcji, opiera się na określonych kryteriach: naturze termicznej, smaku, systemie narządów, z którymi dane produkty są powiązane, oraz kierunku przepływu energii. W dietetyce chińskiej każdy pokarm posiada swoje qi ( siłę życiową, energię życiową ), które organizm ludzki ekstrahuje i przyswaja. Zdrowa dieta między innymi daje zrównoważoną energię. Wokół nas jest coraz więcej pokarmów nie tylko pozbawionych energii ale również takich, które wpływają na zaburzenie naszych sił i wówczas pojawiają się dolegliwości ze strony naszego ciała.

Współczesne zachodnie metody naukowe nie są w stanie jeszcze przedstawić wiarygodnego wyjaśnienia dla aspektu energetycznego obecnego w pokarmach. Zwiększa się  jednak zainteresowanie jakością pożywienia, częściowo z powodu nagłego wzrostu dolegliwości związanych z odżywianiem, a także doświadczeń że ten sam pokarm może wywołać u ludzi reakcje o różnym stopniu nasilenia.

Już Hipokrates mawiał „ Niech pożywienie będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem „ 460-370 p.n.e.

Hildegard von Blingen, żyjąca w XI wieku naturoterapeutka i uzdrowicielka, również używała pożywienia do leczenia i opracowała jego klasyfikację energetyczną, które jest zaskakująco podobna do chińskiego podziału produktów spożywczych.

Na koniec chciała bym powiedzieć, że dietetyka chińska stanowi wyzwanie aby wyjść poza to co już wiemy i do czego przywykliśmy. Pozwala przyjrzeć się temu co jemy i jak na nas oddziałuje. Zachęca do zrozumienia, jak gotować i co gotować, aby czerpać korzyści dla ciała, które da równowagę naszym emocjom.