Badanie Analizatorem BioMedycznym

To analizator, który bazuje na najnowszej wiedzy z dziedziny medycyny, diagnostyki i bioinformatyki.

Oprogramowanie tego urządzenia wykorzystuje, na bieżąco aktualizowane, bazy danych, opracowane przez specjalistów na podstawie najnowszej jaki i tradycyjnej wiedzy z zakresu medycyny i diagnostyki.

Badanie określa następujące parametry:

Badanie analizatorem biomedycznym jest metodą w zupełności nieinwazyjną, bezpieczną, a także prostą i efektywną.